نشریه ی "نامه ی صبا"

در این صفحه می توانید لیست نشریه ها را مشاهده کنید.

در این شماره می خوانید:

در بارۀ صبا/ اسمعیل تهرانی

در جستجوی مفهوم درآمد در موسیقی دستگاهی ایران/ بابک خضرایی

صد سال موسیقی کلاسیک ایرانی از منظر آفرینش و گسترش/ مهدی رضانیا

نسیم صبا/ لاله جوشنی

گونه شناسی انگشت...

 

آنچه در این ویژه نامه می خوانید:

یادداشتی بر بداهه نوازی در آثار صبا/ طینوش بهرامی مروری بر آثار ضبط شده در آثار استاد ابوالحسن صبا/ محمد شرایلی صبا؛ عیارِ معیار/ در ستایش وجدان بیدار موسیقی ایران؛ استاد ابوالحسن صبا/ دکتر...

 

در این شماره می خوانید:

ردیف صبا/ طینوش بهرامی آئین کهن آئینۀ نو/ نیکناز میرقلمی از شارب قجری تا سبیل بال مگسی/ عباس حمزوی  سونوریته، بافت و رفتار موسیقایی/ طینوش بهرامی دیسکوگرافی عبدالحسین شهنازی/ امیرعلی...

آنچه در این شماره میخوانید:

مکتب صبا/ طینوش بهرامی  مبانی حکمت و موسیقی در عصر اسلامی/ بخش نخست/ کاوه خورابه عکس نوشت/ بهرام جمالی مفاهیم بنیادی ۱/ نظریۀ موزیکالیته و خلاقیت/ طینوش بهرامی  سیم مشتاق؛ بدعتی در کمال/ احمد صدری ساختار...