رادیو صبا، مجلۀ شنیداری مکتب صبا

رادیو صبا پادکست تخصصی موسیقی، آنچه می‌شنوید مجله‌ی شنیداری مکتب صبا است که با تلاش جمعی تهیه و در اختیار علاقمندان به موسیقی ایرانی قرار می‌گیرد. در این پادکست ما به مبانی نظری و سیر تکوین موسیقی ایرانی و همینطور تحلیل جریانات قرن اخیر در آن می‌پردازیم. تاریخ صنعت ضبط و تولید موسیقی در ایران و دیسکوگرافی هنرمندان موسیقی در کنار فلسفه‌ و پدیدارشناسی موسیقی ایرانی بخش دیگر مطالب این پادکست است. ما را در پادگیرهای معتبر بیابید، بشنوید، و به دوستان خود معرفی نمایید. لطفاً با گذاردن نظرات و لایک کردن و اشتراک گذاری ما را حمایت کنید.

رادیو صبا پادکست تخصصی موسیقی، آنچه می‌شنوید مجله‌ی شنیداری مکتب صبا است که با تلاش جمعی تهیه و در اختیار علاقمندان به موسیقی ایرانی قرار می‌گیرد. در...