مقالات

در این صفحه مقاله هایی در زمینه های مختلف موسیقی ارائه می شود. 

برداشت یا استفاده با ذکر منبع آزاد است.

شعر حافظ هنر است و هنر در هر زمان و از جانب هركس می تواند تفاسیر و برداشت های متفاوت داشته باشد. برداشت های متفاوت موسیقی شناسانه از مفاهیم كاربردی...

صفحه‌ها