اخبار

در این صفحه اخبار مرتبط با مکتب صبا را مشاهده خواهید نمود.

با حضور دبیر هیئت ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در منزل آقای طینوش بهرامی گواهینامۀ درجۀ یک هنری معادل دکتری به ایشان اهدا شد.

صفحه‌ها